User Tools

Site Tools


apk_manual

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

apk_manual [2020/07/13 08:53] (current)
mwlodarczyk created
Line 1: Line 1:
 +=====Skrócona instrukcja obsługi aplikacji Mediguard====
 +
 +**Spis treści**
 +
 +1. Ogólne informacje o aplikacji
 +2. Instalowanie aplikacji
 +3. Logowanie
 +4. Dostępne funkcje
 +5. Wypełnianie i wysyłanie ankiet do systemu
 +6. Zapisywanie niewysłanych danych w aplikacji
 +7. Zamawianie wizyt
 +8. Zamawianie recept
 +9. Chat
 +10. Nowości
 +11. Ustawienia
 +12. Wylogowanie się
 +13. Prawa autorskie
 +
 +==== 1. Ogólne informacje o aplikacji ====
 +
 +----
 +
 +
 +Aplikacja Mediguard służy do:
 +  * odbierania wyników badań z aparatów diagnostycznych i przesyłania ich do systemu monitorowania,​
 +  * wypełniania ankiet i przesyłania ich do systemu,
 +  * wymieniania wiadomości tekstowych z obsługą placówki medycznej,
 +  * zamawiania wizyt i recept w placówkach opieki zdrowotnej (opcjonalnie).
 +
 +Dzięki aplikacji w łatwy sposób odbierzesz wyniki badań z takich urządzeń telemedycznych jak: ciśnieniomierz z glukometrem,​ elektrokardiogram oraz spirometr z pulsoksymetrem, ​
 +a dodatkowo wypełnisz i prześlesz ankiety dotyczące Twojego stanu zdrowia. ​
 +
 +Po odebraniu pomiarów przez aplikację dane zostaną w sposób automatyczny przesłane do systemu. ​
 +W przypadku dostępu do aplikacji z funkcją Wizyty w prosty i szybki sposób umówisz się na wizytę u lekarza wybranej specjalizacji.
 +
 +**Wymagania sprzętowe**
 +
 +Korzystanie z aplikacji jest możliwe przy użyciu urządzenia typu telefon komórkowy lub tablet, które obsługują:​
 +
 +1. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej,
 +2. moduł bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth w wersji 2.0, 2.1 oraz 4.0.
 +
 +**Używanie aplikacji**
 +
 +Po aplikacji „poruszasz się” poprzez dotykanie palcem poszczególnych ikon na ekranie. ​
 +
 +Każda z funkcji aplikacji prezentuje proste komunikaty tekstowe wyświetlane na ekranie. Ułatwią Ci one wykonywanie zadań zleconych przez personel medyczny.
 +
 +Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać powiadomienia o statusie wizyty, wiadomościach na czacie czy możliwości odbioru recepty, nie wyłączaj aplikacji.
 +
 +**Aktualizacja danych**
 +
 +Aby zaktualizować wyświetlane dane, przesuń palec po ekranie z góry na dół. W górnej części ekranu pojawi się białe kółko z obracającą się strzałką. Zniknięcie tej strzałki oznacza odświeżenie strony i pobranie najnowszych danych. Jeśli strzałka obraca się zbyt długo, sprawdź dostępność połączenia internetowego – aplikacja nie działa bez dostępu do Internetu.
 +
 +**Możliwe problemy**
 +
 +**//​Urządzenie nie zostało odnalezione//​** – jeśli przy wysyłaniu danych z aparatu medycznego do aplikacji zobaczysz komunikat o nieodnalezieniu pożądanego urządzenia,​ dotknij przycisku //Spróbuj ponownie// lub przesuń palcem z góry na dół. Jeżeli w dalszym ciągu nie uda Ci się przesłać pomiaru, sprawdź połączenie internetowe oraz czy Twój telefon lub tablet spełnia wymogi aplikacji.
 +
 + 
 +
 +**//​Aplikacja chce włączyć Bluetooth//​** – przesłanie wyników badań wymaga dostępu do transmisji danych Bluetooth, dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +
 +**//​Aplikacja potrzebuje dostępu do lokalizacji urządzenia//​** – prawidłowe przesyłanie wyników przy pomocy połączenia Bluetooth wymaga włączonej lokalizacji,​ dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +**//​Aplikacja potrzebuje dostępu na wykonywanie i zarządzanie połączeniami telefonicznymi//​** – prawidłowe działanie funkcji Telefon alarmowy wymaga dostępu do wykonywania połączeń telefonicznych,​ dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +**//​Aplikacja potrzebuje zezwolenia na robienie zdjęć i nagrywanie filmów//** – prawidłowe działanie funkcji Badanie w kiosku wymaga dostępu do aparatu, aby zeskanować kod QR kiosku, dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +**//​Aplikacja potrzebuje zezwolenia na dostęp do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu//​** – prawidłowe działanie badania stetoskopem wymaga dostępu do plików na urządzeniu,​ dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +**//​Zezwolenie aplikacji na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia//​** – przesłanie wyników badań wymaga dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia,​ dlatego wybierz przycisk //​Zezwól//​.
 +
 +
 +==== 2. Instalowanie aplikacji ====
 +
 +----
 +
 +
 +Aplikację możesz zainstalować tylko na jednym urządzeniu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:​
 +
 +1. Na ekranie startowym telefonu komórkowego bądź tabletu wybierz ikonę sklepu Google Play lub otwórz przeglądarkę internetową.
 +
 +2. Wpisz w wyszukiwarkę //​Mediguard//​ i wyszukaj aplikację o tej nazwie.  
 +
 +3. Kliknij w ikonę aplikacji, a następnie wybierz opcję //​Zainstaluj//​.
 +
 +
 +==== 3. Logowanie ====
 +
 +----
 +
 +Logowanie wymagane jest jedynie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Aby zalogować się na swoje konto, wpisz podane przez pracownika placówki medycznej - nazwę użytkownika oraz hasło, zaakceptuj regulamin i politykę prywatności,​ a następnie przyciśnij //​ZALOGUJ//​.
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​bez_tytulu.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +Naciskając szary symbol znajdujący się po prawej stronie pola //Hasło// możesz podejrzeć wpisane znaki.
 +Jeżeli na ekranie wyświetli Ci się komunikat o treści "//​Logowanie do systemu nie powiodło się//",​ spróbuj ponownie wpisać nazwę użytkownika i hasło – być może poprzednio wprowadziłeś niepoprawne dane. Gdy ta sytuacja się powtórzy, skontaktuj się z personelem placówki opieki zdrowotnej, w której jesteś zarejestrowany.
 +Po zalogowaniu na ekranie pojawią się ikony dostępnych funkcji. Wygląd ekranu zależny jest od wersji funkcjonalnej aplikacji Mediguard.
 +
 +==== 4. Dostępne funkcje ====
 +
 +----
 +
 +Po uruchomieniu aplikacji na ekranie widać następujące ikony:
 +  - **Wizyty** – przejście do funkcji zamawiania wizyt,
 +  - **Badania** – zbiór funkcji służących do pobierania pomiarów z aparatów diagnostycznych oraz do wypełniania udostępnionych ankiet,
 +  - **Recepty** – funkcja ułatwiająca zamawianie recept na stale przyjmowane leki,
 +  - **Chat** – funkcja umożliwiająca wymianę wiadomości tekstowych pomiędzy Pacjentem i personelem placówki medycznej,
 +  - **Wideo** – funkcja umożliwiająca wideokonferencje pomiędzy Pacjentem i personelem placówki medycznej,
 +  - **Raporty** – zbiór automatycznie wygenerowanych plików .pdf z wynikami badań poszczególnych pacjentów,
 +  - **Nowości** – przekierowanie do strony z nowościami.
 +  - **Badania w kiosku** – funkcja umożliwiająca zalogowanie do kiosku Medibox,
 +  - **Telefon alarmowy** - funkcja umożliwiająca wykonanie połączenia na numer ustawiony jako alarmowy przez administratora systemu.
 +
 +==== 5. Wypełnianie i wysyłanie ankiet do systemu ====
 +
 +----
 +Aby wypełnić ankietę, na ekranie startowym aplikacji wybierz funkcję //​Badania//,​ kliknij w opcję //Wypełnij ankietę//. Na ekranie wyświetli się lista dostępnych kwestionariuszy.
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​ankieta.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +Wypełnianie wybranej ankiety rozpocznij poprzez dotknięcie palcem jej nazwy. Na ekranie zobaczysz:
 +  * niebieski pasek ze strzałką w lewo i napisem //​Wypełnianie//​ //​ankiety//​(a),​
 +  * treść pierwszego pytania lub polecenia (w zależności od ankiety)(b),​
 +  * listę dostępnych odpowiedzi (c),
 +  * szary przycisk z napisem //Dalej// na dole ekranu (d).
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​ankieta2.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +Gdy dotkniesz wybranej odpowiedzi, zostanie ona wyróżniona poprzez podświetlenie. ​
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​ankieta3.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +Aby przejść do kolejnego pytania, przyciśnij //​Następne//​. Zmiana odpowiedzi po przejściu do okna następnego pytania NIE jest możliwa.
 +W oknie ostatniego pytania zamiast //Dalej// pojawi się przycisk //​Wyślij//​. Uaktywni się on dopiero po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie.
 +
 +**Powrót do poprzedniego pytania w ankiecie**
 +Naciśnięcie strzałki w polu z napisem //​Wypełnianie//​ //ankiety// spowoduje powrót do poprzedniego pytania.
 +
 +**Przesłanie ankiety do systemu telemedycznego**
 +Aby zakończyć i przesłać ankietę do systemu, odpowiedz na wszystkie pytania i wybierz //​Wyślij//​. Po chwili na ekranie wyświetli się informacja o przesłaniu ankiety do systemu, a następnie aplikacja przywróci listę dostępnych ankiet.
 +Jeśli chcesz wypełnić kolejną ankietę, dotknij palcem jej nazwy i postępuj zgodnie z wykonanymi wcześniej poleceniami.
 +Aby powrócić do ekranu z listą badań bądź do ekranu startowego aplikacji, należy przycinać strzałkę w lewo.
 +
 +==== 6. Zapisywanie niewysłanych danych w aplikacji ====
 +
 +----
 +Jeżeli będziesz miał problem z dostępem do Internetu na telefonie komórkowym lub tablecie (np. brak Internetu w miejscach o słabym zasięgu), to po kilku sekundach od rozpoczęcia procesu pobierania danych zamiast komunikatu powiadamiającego o pomyślnym przesłaniu pomiarów lub ankiet wyświetli się informacja o zapisaniu badań w pamięci lokalnej. Aplikacja wyśle wyniki w momencie pojawienia się połączenia internetowego przy kolejnym jej uruchomieniu.
 +
 +==== 7. Zamawianie wizyt ====
 +
 +----
 +Aplikacja Mediguard w wariancie //Wizyty// //i// //badania// umożliwia zdalnie umawianie wizyt u lekarzy specjalistów
 +
 +**Aby zamówić wizytę:**
 +1. wybierz opcję //Wizyty// na ekranie startowym,
 +2. przyciśnij przycisk ze znakiem plusa,
 +3.określ szczegóły planowanej wizyty (aby to zrobić, przy każdym polu tekstowym rozwiń menu za pomocą strzałki skierowanej w dół):
 +   * **Umów wizytę** - wskazuje charakter wizyty (płatna lub refundowana przez NFZ) - niebieskie tło zakreśla wybraną opcję. Liczba dostępnych opcji zależna jest od danych systemowych wprowadzonych przez personel określonej placówki medycznej. Jeśli chcesz zwiększyć zakres dostępnych opcji, skontaktuj się z placówką medyczną opieki zdrowotnej, w której jesteś zarejestrowany,​
 +   * pole pod //Umów// //wizytę// (a) - pozwala na wybranie kategorii usług (na przykład konsultacje specjalistyczne,​ wizyty domowe, zabiegi),
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​wizyta.png?​nolink&​300 |}}
 +  * **Wybierz usługę** - służy do sprecyzowania specjalizacji lekarza, do którego chcesz się umówić,
 +  * **Wybierz placówkę** - określa lokalizację przychodni, w której planujesz wizytę,
 +  * **Preferencje wizyty** - umożliwia pozostawienie komentarza dotyczącego planowanej wizyty. Uzupełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
 +4. potwierdź (//​Zamów//​) lub anuluj (//​Odrzuć//​) wprowadzone dane. Opcje //Odrzuć// przywraca początkowy wygląd ekranu funkcji //Wizyty//.
 +
 +Po potwierdzeniu wizyty na ekranie wyświetlą się szczegóły zamówionej usługi.
 +Symbole po prawej stronie ekranu oznaczają:
 +  * **klepsydra** - zamówienie oczekuje na potwierdzenie przez placówke medyczną,
 +  * **kalendarz z kwadracikiem w lewym rogu** - placówka medyczna zaproponowała termin wizyty,
 +  * **kalendarz z "​haczykiem"​** - placówka medyczna potwierdziła termin wizyty,
 +  * **kalendarz ze znakiem "​x"​** - placówka medyczna odrzuciła zamówienie lub odwołała wizytę.
 +
 +**Aby odpowiedzieć na propozycję terminu wizyty**, należy przesunąć ekran wizyty w odpowiednią stronę.
 +Aby odrzucić, należy przesunąć ekran w lewą stronę, zaś aby przyjąć lub ustalić inny termin wizyty, należy przesunąć ekran w prawą stronę.
 +
 +**Szukanie innego terminu wizyty**
 +Po wciśnięciu opcji **//Inny// //​termin//​** nastąpi zmiana statusu wizyty na //​Negocjacja//,​ a po prawej stroni ekranu pojawi nie obrazek z klepsydrą. W celu ustalenia nowego terminu wizyty dana placówka medyczna skontaktuje się z Tobą telefonicznie. ​
 +
 +**Anulowanie zamówionej wizyty przez pacjenta**
 +Jeśli wybierzesz opcję //​Odrzuć//,​ a tym samym nie skorzystasz z proponowanego terminu wizyty anie nie prosisz o wyznaczanie kolejnej daty, wciąż możesz zamówić nową usługę. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z opisaną instrukcją zamawiania wizyt.
 +Jeżeli chcesz odwołać ustaloną juz wizytę, skontaktuj nie telefonicznie bądź osobiście z personelem placówki medycznej, w której zamówiłeś usługę.
 +
 +**Anulowanie zamówionej wizyty przez placówkę medyczną**
 +Placówka medyczna ma możliwość zmiany statusu potwierdzonej wizyty - gdy to nastąpi otrzymasz powiadomienie o anulowaniu usługi. W szczegółach zamówionej wizyty przy rodzaju usługi pojawi nie niebieska kropka, a po prawej stronie ekranu wyświetli się obrazek z kalendarzem ze znakiem "​x"​.
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​odwolanie_wizyty.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +**Historia wizyt**
 +Jeśli korzystałeś z funkcji zamawiania wizyt, na ekranie wyświetli się lista usług zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Aby przejrzeć historię wizyt, przesuwaj palec po ekranie w górę lub w dół.
 +W celu usunięcia informacji o odbytych lub odwołanych wizytach przesuń palec w linii poziomej po szczegółach wybranej usługi.
 +
 +==== 8. Zamawianie recept ====
 +
 +----
 +Aplikacja Mediguard umożliwia zamawianie recept na stale stosowany lek.
 +
 +**Aby zamówić receptę:**
 +1. wybierz opcję //Recepty// na ekranie startowym,
 +2. określ szczegóły zamawianej recepty:
 +
 +  * **Miejsce odbioru** - za pomocą strzałki skierowanej w dół rozwiń menu i wybierz placówkę, w której odbierzesz zamówienie,​
 +  * **Nazwa leku i dawka** - nazwa zamawianego leku oraz jego jednorazowa porcja,
 +  * **Gramatura** - masa jednego opakowania leku wyrażona w gramach,
 +  * **Ilość opakowań** - liczba zamawianych opakowań leku,
 +3. potwierdź (//​Zamów//​) lub anuluj (//​Odrzuć//​) wprowadzone dane. Opcja //Odrzuć// przywraca początkowy wygląd ekranu funkcji //​Recepty//​.
 +
 +Po potwierdzeniu zamówienia na ekranie wyświetlą się jego szczegóły.
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​recepta.png?​nolink&​300 |}}
 +**Komentarz do zamówienia:​**
 +  * **Odrzucona** - placówka medyczna odrzuciła prośbę o receptę.
 +  * **Oczekuje na decyzję placówki** - personel placówki medycznej nie odpowiedział jeszcze na Twoje zamówienie,​
 +  * **Do odbioru** - recepta będzie gotowa do odbioru w terminie wyświetlonym na ekranie.
 +
 +**Historia recept**
 +Jeśli korzystałeś z funkcji zamawiania recept, na ekranie wyświetli się lista usług zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Aby przejrzeć historię recept, przesuwaj palec po ekranie w górę lub w dół.
 +W celu usunięcia informacji o odebranych lub odrzuconych zamówieniach przesuń palec w linii poziomej po szczegółach wybranej usługi.
 + 
 +==== 9. Chat ====
 +
 +----
 +Aplikacja umożliwia wymianę wiadomości tekstowych z personelem placówki medycznej.
 +
 +**Aby odczytać wiadomość od personelu medycznego:​**
 +  - wybierz opcję //Chat// na ekranie startowym,
 +  - dotknij szczegółów danej rozmowy na liście (a).
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​chat1.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +Jeśli chcesz zareagować na otrzymaną wiadomość,​ wpisz treść swojej odpowiedzi w polu //Napisz// //​wiadomość//​i dotknij symbolu //​wyślij//​.
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​chat2.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +**Aby wysłać wiadomość:​**
 +  - wybierz opcję //Chat// na ekranie startowym,
 +  - naciśnij przycisk ze znakiem plusa,
 +  - wpisz treść wiadomości,​
 +  - dotknij przycisku //Wyślij// lub //Anuluj//. Opcja //Anuluj// przywraca początkowy wygląd ekranu funkcji //Chat//
 +
 +**Lista rozmów**
 +Na liście czatu wyświetlają się szczegóły poszczególnych rozmów z personelem placówki medycznej:
 +  * początek ostatniej otrzymanej wiadomości lub wysłanej wiadomości w danym wątku (b),
 +  * nadawca ostatniej otrzymanej lub wysłanej wiadomości(c),​
 +  * czas, jaki upłynął od otrzymania lub wysłania wiadomości(d).
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​chat3.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +**Historia rozmów**
 +Jeśli korzystałeś z funkcji Chat, na ekranie wyświetli się lista rozpoczętych lub zakończonych rozmów. Aby przejrzeć historię czatu, przesuwaj palec po ekranie w górę lub w dół.
 +W celu usunięcia historii danej rozmowy przesuń palec w linii poziomej po jej szczegółach.
 +
 +==== 10. Nowości ====
 +
 +----
 +Kafelek //​Nowości//​ przeniesie Cię do strony z nowościami udostępnionymi przez Twoją placówkę medyczną.
 +
 +==== 11. Ustawienia ====
 +
 +----
 +Do ustawień aplikacji //​Mediguard//​ możesz przejść naciskając symbol koła zębatego znajdującego się po prawej stronie ekranu lub z menu kontekstowego wybierając opcję //​Ustawienia//​.
 +
 +{{ :​wiki:​instrukcja:​ustawienia.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +**Zmiana języka**
 +Jeśli chcesz zmienić język aplikacji Mediguard wybierz opcję //Zmiana// //języka// i wybierz spośród dostępnych opcji.
 +
 +**Regulamin korzystania z aplikacji Mediguard**
 +Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć regulamin korzystania z aplikacji Mediguard. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej mlewo u góry ekranu.
 +
 +**Zmiana dźwięku powiadomienia**
 +Aby zmienić dźwięk powiadomienia o nowych zdarzeniach (na przykład przypomnienia o badaniu):
 +  - kliknij w //​Ustawienia//​ na ekranie startowym,
 +  - wybierz opcję //​Dźwięk//​ //​powiadomienia//,​
 +  - ustaw czas trwania dźwięku, przeciągając niebieską kropkę po poziomej linii. Nad linią wyświetla się czas odtwarzania sygnału powiadomienia mierzony w sekundach,
 +  - przyciśnij //Wybierz// //​dźwięk//​. Aplikacja przeniesie Cię do folderu z dźwiękami zapisanymi w pamięci Twojego telefonu,
 +  - wybierz interesujący Cię dźwięk i potwierdź swój wybór. Na ekranie ponownie wyświetlą się ustalone przez Ciebie szczegóły ustawień aplikacji,
 +  - przyciśnij //OK//.
 +
 +**Instrukcja do aplikacji**
 +Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć instrukcję obsługi aplikacji. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej w lewo u góry ekranu.
 +
 +**Moduły**
 +Zakładka //Moduły// umożliwia dopasowanie ekranu startowego do preferencji użytkownika.
 +Aby zmienić widoczne kafelki na ekranie startowym:
 +  - wybierz opcję //​Ustawienia//​ na ekranie startowym,
 +  - dotknij przycisku //​Moduły//,​
 +  - wybierz spośród dostępnych opcji i naciśnij przycisk //Zapisz//.
 +==== 12. Wylogowanie się ====
 +
 +----
 +Aby wylogować się z aplikacji wybierz opcję //Wyloguj// się z menu kontekstowego.
 +
 +==== 13. Prawa autorskie ====
 +
 +----
 +Copyright © 2020 MG Group S.A.
 +
 +Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
 +Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,​ dystrybuowana,​ tłumaczona ani przesyłana ​
 +w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych,​ w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MG Group S.A
  
apk_manual.txt · Last modified: 2020/07/13 08:53 by mwlodarczyk