User Tools

Site Tools


instrukcja_aplikacja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instrukcja_aplikacja [2020/02/27 12:23]
mswiatek [11. Ustawienia]
instrukcja_aplikacja [2020/05/19 13:09] (current)
mwlodarczyk
Line 1: Line 1:
-=====Skrócona instrukcja obsługi aplikacji ​Atencare====+=====Skrócona instrukcja obsługi aplikacji ​Mediguard====
  
 **Spis treści** **Spis treści**
Line 22: Line 22:
  
  
-Aplikacja ​Atencare ​służy do:+Aplikacja ​Mediguard ​służy do:
   * odbierania wyników badań z aparatów diagnostycznych i przesyłania ich do systemu monitorowania,​   * odbierania wyników badań z aparatów diagnostycznych i przesyłania ich do systemu monitorowania,​
   * wypełniania ankiet i przesyłania ich do systemu,   * wypełniania ankiet i przesyłania ich do systemu,
Line 82: Line 82:
 1. Na ekranie startowym telefonu komórkowego bądź tabletu wybierz ikonę sklepu Google Play lub otwórz przeglądarkę internetową. 1. Na ekranie startowym telefonu komórkowego bądź tabletu wybierz ikonę sklepu Google Play lub otwórz przeglądarkę internetową.
  
-2. Wpisz w wyszukiwarkę //Atencare// i wyszukaj aplikację o tej nazwie.  +2. Wpisz w wyszukiwarkę //Mediguard// i wyszukaj aplikację o tej nazwie.  
  
 3. Kliknij w ikonę aplikacji, a następnie wybierz opcję //​Zainstaluj//​. 3. Kliknij w ikonę aplikacji, a następnie wybierz opcję //​Zainstaluj//​.
Line 97: Line 97:
 Naciskając szary symbol znajdujący się po prawej stronie pola //Hasło// możesz podejrzeć wpisane znaki. Naciskając szary symbol znajdujący się po prawej stronie pola //Hasło// możesz podejrzeć wpisane znaki.
 Jeżeli na ekranie wyświetli Ci się komunikat o treści "//​Logowanie do systemu nie powiodło się//",​ spróbuj ponownie wpisać nazwę użytkownika i hasło – być może poprzednio wprowadziłeś niepoprawne dane. Gdy ta sytuacja się powtórzy, skontaktuj się z personelem placówki opieki zdrowotnej, w której jesteś zarejestrowany. Jeżeli na ekranie wyświetli Ci się komunikat o treści "//​Logowanie do systemu nie powiodło się//",​ spróbuj ponownie wpisać nazwę użytkownika i hasło – być może poprzednio wprowadziłeś niepoprawne dane. Gdy ta sytuacja się powtórzy, skontaktuj się z personelem placówki opieki zdrowotnej, w której jesteś zarejestrowany.
-Po zalogowaniu na ekranie pojawią się ikony dostępnych funkcji. Wygląd ekranu zależny jest od wersji funkcjonalnej aplikacji ​Atencare.+Po zalogowaniu na ekranie pojawią się ikony dostępnych funkcji. Wygląd ekranu zależny jest od wersji funkcjonalnej aplikacji ​Mediguard.
  
 ==== 4. Dostępne funkcje ==== ==== 4. Dostępne funkcje ====
Line 152: Line 152:
  
 ---- ----
-Aplikacja ​Atencare ​w wariancie //Wizyty// //i// //badania// umożliwia zdalnie umawianie wizyt u lekarzy specjalistów+Aplikacja ​Mediguard ​w wariancie //Wizyty// //i// //badania// umożliwia zdalnie umawianie wizyt u lekarzy specjalistów
  
 **Aby zamówić wizytę:** **Aby zamówić wizytę:**
Line 194: Line 194:
  
 ---- ----
-Aplikacja ​Atencare ​umożliwia zamawianie recept na stale stosowany lek.+Aplikacja ​Mediguard ​umożliwia zamawianie recept na stale stosowany lek.
  
 **Aby zamówić receptę:** **Aby zamówić receptę:**
Line 259: Line 259:
  
 ---- ----
-Do ustawień aplikacji //Atencare// możesz przejść naciskając symbol koła zębatego znajdującego się po prawej stronie ekranu lub z menu kontekstowego wybierając opcję //​Ustawienia//​.+Do ustawień aplikacji //Mediguard// możesz przejść naciskając symbol koła zębatego znajdującego się po prawej stronie ekranu lub z menu kontekstowego wybierając opcję //​Ustawienia//​.
  
 {{ :​wiki:​instrukcja:​ustawienia.png?​nolink&​300 |}} {{ :​wiki:​instrukcja:​ustawienia.png?​nolink&​300 |}}
  
 **Zmiana języka** **Zmiana języka**
-Jeśli chcesz zmienić język aplikacji ​Atencare ​wybierz opcję //Zmiana// //języka// i wybierz spośród dostępnych opcji.+Jeśli chcesz zmienić język aplikacji ​Mediguard ​wybierz opcję //Zmiana// //języka// i wybierz spośród dostępnych opcji.
  
-**Regulamin korzystania z aplikacji ​Atencare** +**Regulamin korzystania z aplikacji ​Mediguard** 
-Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć regulamin korzystania z aplikacji ​Atencare. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej mlewo u góry ekranu.+Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć regulamin korzystania z aplikacji ​Mediguard. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej mlewo u góry ekranu.
  
 **Zmiana dźwięku powiadomienia** **Zmiana dźwięku powiadomienia**
instrukcja_aplikacja.txt · Last modified: 2020/05/19 13:09 by mwlodarczyk