User Tools

Site Tools


instrukcja_instalacji_labcovid-19

Instrukcja instalacji aplikacji LabCOVID-19

Spis treści

1. Pobieranie aplikacji
2. Instalowanie bezpośrednio z paska powiadomień (zalecane)
3. Instalowanie z Menadżera plików
4. Problemy z nadaniem uprawnień (Android 8 do 10)
5. Problemy z nadaniem uprawnień (do Androida 7 włącznie)
6. Zapętlona ankieta startowa

1. Pobieranie aplikacji

Po kliknięciu w link najpierw pojawi się okienko klikamy „Pobierz”

następnie pojawi się okienko (informuje, że plik jest za duży do przeskanowania pod kontem wirusów) klikamy „Pobierz mimo to”.

Może pojawić się komunikat o zezwolenie o dostęp do pamięci dla aplikacji, przez którą pobieramy klikamy “Zezwól” następny komunikat pyta o to czy na pewno pobrać ten plik klikamy „Pobierz”

2. Instalowanie bezpośrednio z paska powiadomień (zalecane)

Instalowanie bezpośrednio z paska powiadomień (zalecane) klikamy w powiadomienie informujące o tym, że plik instalacyjny został pobrany

Po kliknięciu dostajemy komunikat, o udzielenie zezwolenia na instalowanie aplikacji z tego źródła klikamy „Ustawienia”

Przechodzimy do obrazka po lewej klikamy w „Zezwól z tego źródła”, tak aby przesuwa miała kolor niebieski (niezależnie od opcji kolorystycznych telefonu biały czy czarny) następnie klikamy przycisk wstecz

Wracamy do ekranu instalacyjnego i klikamy „Zainstaluj”

3. Instalowanie z Menadżera plików

Może być taka sytuacja, że usuniemy powiadomienie o pobraniu lub się nie pojawi wtedy wyszukujemy aplikacje „Moje pliki” lub „Menadżer Plików” lub jakąkolwiek inną aplikacje do zarządzania plikami.

Za pomocą Lupy wyszukujemy plik o nazwie labcovid a następnie w niego klikamy

po kliknięciu dostajemy komunikat, o udzielenie zezwolenia na instalowanie aplikacji z tego źródła klikamy „Ustawienia”

przechodzimy do Ustawień klikamy w „Zezwól z tego źródła”, tak aby przesuwa miała kolor niebieski (niezależnie od opcji kolorystycznych telefonu biały czy czarny) następnie klikamy wstecz.

Wracamy do ekranu instalacyjnego i klikamy „Zainstaluj”

4. Problemy z nadaniem uprawnień (Android 8 do 10)

Jeśli z jakiegoś powodu nie pojawi się komunikat przekierowujący do ustawień trzeba podążyć następującą ścieżką:

 1. Ustawienia
 2. Aplikacje
 3. Dostęp specjalny
 4. Zainstaluj nieznane aplikacje.

Wybieramy aplikacje, której chcemy nadać uprawnienie w tym przypadku „Moje pliki” klikamy w „Zezwól z tego źródła”, tak aby przesuwa miała kolor niebieski (niezależnie od opcji kolorystycznych telefonu biały czy czarny), następnie ponownie wykonujemy wszystkie kroki z rozdziału „Instalowanie z Menadżera plików”

5. Problemy z nadaniem uprawnień (do Androida 7 włącznie)

Jeśli z jakiegoś powodu nie pojawi się komunikat przekierowujący do ustawień trzeba podążyć następującą ścieżką:

 1. wchodzimy w „Ustawienia”
 2. w Lupę wpisujemy „nieznane źródła”
 3. klikamy w nie tak, aby “suwak” lub “checkbox” były zaznaczone (paliły się na niebiesko)
 4. następnie ponownie wykonujemy wszystkie kroki z rozdziału „Instalowanie z Menadżera plików”

6. Zapętlona ankieta startowa

Jeśli po każdym uruchomieniu aplikacji wyświetlana jest ankieta startowa należy odinstalować aplikację, zainstalować ponownie i zalogować się za pomocą swojego numeru telefonu (9 cyfr, bez +48 na początku) oraz hasła podanego podczas rejestracji.

W celu odinstalowania aplikacji:

 1. wyszukaj ikonki LabCOVID-19 na ekranach swojego telefonu
 2. przytrzymaj na ikonce aż pojawi się dymek jak na zdjęciu
 3. kliknij Odinstaluj

Alternatywnie:

 1. wejdź w Ustawienia → Aplikacje
 2. wyszukaj aplikację LabCOVID-19
 3. kliknij na nią - otworzą się informację o aplikacji jak na obrazku
 4. naciśnij ODINSTALUJ

Aby ponownie zainstalować aplikację postępuj zgodnie z krokami w rozdziałach 1-3 powyżej.

instrukcja_instalacji_labcovid-19.txt · Last modified: 2020/05/28 15:35 by mwlodarczyk