User Tools

Site Tools


instrukcja_instalacji_labcovid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instrukcja_instalacji_labcovid-19 [2020/05/28 15:35]
mwlodarczyk
instrukcja_instalacji_labcovid-19 [2020/05/28 15:35] (current)
mwlodarczyk [6. Zapętlona ankieta startowa]
Line 103: Line 103:
 {{ :​wiki:​kwarantanna:​reinstalacja_2.jpg?​nolink&​300 |}} {{ :​wiki:​kwarantanna:​reinstalacja_2.jpg?​nolink&​300 |}}
  
-Aby zainstalować aplikację postępuj zgodnie z krokami w rozdziałach 1-3 powyżej.+Aby ponownie ​zainstalować aplikację postępuj zgodnie z krokami w rozdziałach 1-3 powyżej.
instrukcja_instalacji_labcovid-19.txt · Last modified: 2020/05/28 15:35 by mwlodarczyk