User Tools

Site Tools


instrukcja_labcovid-19

Instrukcja obsługi aplikacji LabCOVID-19

Spis treści

1. Ogólne informacje o aplikacji
2. Możliwe problemy
3. Logowanie
4. Dostępne funkcje
5. Przesłanie wyniku badania temperatury do systemu
6. Wypełnianie i wysyłanie ankiet do systemu
7. Zapisywanie niewysłanych danych w aplikacji
8. Wyniki testu na obecność COVID-19
9. Edycja danych
10. Ustawienia
11. Wylogowanie się
12. Prawa autorskie

1. Ogólne informacje o aplikacji


Aplikacja LabCOVID-19 służy do:

 • pobierania wyniku testu na obecność COVID-19,
 • wypełniania ankiet i przesyłania ich do systemu,
 • kontaktu z Centrum Monitorowania

Dzięki aplikacji w łatwy sposób odbierzesz wyniki testu laboratoryjnego, a dodatkowo wypełnisz i prześlesz ankiety dotyczące Twojego stanu zdrowia.

Wymagania sprzętowe

Korzystanie z aplikacji jest możliwe przy użyciu urządzenia typu telefon komórkowy lub tablet, które obsługują:

1. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej,
2. moduł bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth w wersji 2.0, 2.1 oraz 4.0.

Używanie aplikacji

Po aplikacji „poruszasz się” poprzez dotykanie palcem poszczególnych ikon na ekranie.

Każda z funkcji aplikacji prezentuje proste komunikaty tekstowe wyświetlane na ekranie. Ułatwią Ci one wykonywanie zadań zleconych przez personel medyczny.

Aktualizacja danych

Aby zaktualizować wyświetlane dane, przesuń palec po ekranie z góry na dół. W górnej części ekranu pojawi się białe kółko z obracającą się strzałką. Zniknięcie tej strzałki oznacza odświeżenie strony i pobranie najnowszych danych. Jeśli strzałka obraca się zbyt długo, sprawdź dostępność połączenia internetowego – aplikacja nie działa bez dostępu do Internetu.

2. Możliwe problemy

Zapętlona ankieta startowa – jeśli po każdym uruchomieniu aplikacji wyświetlana jest ankieta startowa należy odinstalować aplikację, zainstalować ponownie i zalogować się za pomocą swojego numeru telefonu (9 cyfr, bez +48 na początku) oraz hasła podanego podczas rejestracji.

W celu odinstalowania aplikacji:

 1. wyszukaj ikonki LabCOVID-19 na ekranach swojego telefonu
 2. przytrzymaj na ikonce aż pojawi się dymek jak na zdjęciu
 3. kliknij Odinstaluj

Alternatywnie:

 1. wejdź w Ustawienia → Aplikacje
 2. wyszukaj aplikację LabCOVID-19
 3. kliknij na nią - otworzą się informację o aplikacji jak na obrazku
 4. naciśnij ODINSTALUJ

Aby ponownie zainstalować aplikację postępuj zgodnie z krokami w rozdziałach 1-3 Instrukcja instalacji aplikacji LabCOVID-19.

Urządzenie nie zostało odnalezione – jeśli przy wysyłaniu danych z aparatu medycznego do aplikacji zobaczysz komunikat o nieodnalezieniu pożądanego urządzenia, dotknij przycisku Spróbuj ponownie lub przesuń palcem z góry na dół. Jeżeli w dalszym ciągu nie uda Ci się przesłać pomiaru, sprawdź połączenie internetowe oraz czy Twój telefon lub tablet spełnia wymogi aplikacji.

Aplikacja chce włączyć Bluetooth – przesłanie wyników badań wymaga dostępu do transmisji danych Bluetooth, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

Aplikacja potrzebuje dostępu do lokalizacji urządzenia – prawidłowe przesyłanie wyników przy pomocy połączenia Bluetooth wymaga włączonej lokalizacji, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

Aplikacja potrzebuje dostępu na wykonywanie i zarządzanie połączeniami telefonicznymi – prawidłowe działanie funkcji Telefon alarmowy wymaga dostępu do wykonywania połączeń telefonicznych, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

Aplikacja potrzebuje zezwolenia na robienie zdjęć i nagrywanie filmów – prawidłowe działanie funkcji Badanie w kiosku wymaga dostępu do aparatu, aby zeskanować kod QR kiosku, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

Aplikacja potrzebuje zezwolenia na dostęp do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu – prawidłowe działanie badania stetoskopem wymaga dostępu do plików na urządzeniu, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

Zezwolenie aplikacji na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia – przesłanie wyników badań wymaga dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia, dlatego wybierz przycisk Zezwól.

3. Logowanie


Logowanie wymagane jest jedynie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Aby zalogować się na swoje konto, wpisz swój numer telefonu oraz hasło, zaakceptuj regulamin i politykę prywatności, a następnie przyciśnij ZALOGUJ.

Naciskając szary symbol znajdujący się po prawej stronie pola Hasło możesz podejrzeć wpisane znaki.
Jeżeli na ekranie wyświetli Ci się komunikat o treści “Logowanie do systemu nie powiodło się”, spróbuj ponownie wpisać numer telefonu i hasło – być może poprzednio wprowadziłeś niepoprawne dane. Gdy ta sytuacja się powtórzy spróbuj odzyskać hasło lub skontaktuj się z nami przez pomoc.techniczna@mediguard.pl
Po zalogowaniu na ekranie pojawią się ikony dostępnych funkcji. Wygląd ekranu zależny jest od wersji funkcjonalnej aplikacji LabCOVID-19.

4. Dostępne funkcje


Po uruchomieniu aplikacji na ekranie widać następujące ikony:

 • Wyniki testu na obecność COVID-19 – przekierowanie do listy wyników testów na obecność COVID-19 pacjenta.

5. Wypełnianie i wysyłanie ankiet do systemu


Wypełnienie ankiety obecnie jest dostępne tylko raz - po zarejestrowaniu nowego konta.

Na ekranie zobaczysz:

 • niebieski pasek ze strzałką w lewo i napisem Wypełnianie ankiety(a),
 • treść pierwszego pytania lub polecenia (w zależności od ankiety)(b),
 • listę dostępnych odpowiedzi ( c),
 • szary przycisk z napisem Dalej na dole ekranu (d).

Gdy dotkniesz wybranej odpowiedzi, zostanie ona wyróżniona poprzez podświetlenie.

Aby przejść do kolejnego pytania, przyciśnij Następne. Zmiana odpowiedzi po przejściu do okna następnego pytania jest możliwa, wystarczy nacisnąć strzałkę skierowaną w lewą stronę u góry ekranu lub sprzętowy przycisk cofnij.
W oknie ostatniego pytania zamiast Dalej pojawi się przycisk Wyślij. Uaktywni się on dopiero po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie.

Powrót do poprzedniego pytania w ankiecie
Naciśnięcie strzałki w polu z napisem Wypełnianie ankiety spowoduje powrót do poprzedniego pytania.

Przesłanie ankiety do systemu telemedycznego
Aby zakończyć i przesłać ankietę do systemu, odpowiedz na wszystkie pytania i wybierz Wyślij. Po chwili na ekranie wyświetli się informacja o przesłaniu ankiety do systemu, a następnie aplikacja przywróci listę dostępnych ankiet.
Jeśli chcesz wypełnić kolejną ankietę, dotknij palcem jej nazwy i postępuj zgodnie z wykonanymi wcześniej poleceniami.
Aby powrócić do ekranu z listą badań bądź do ekranu startowego aplikacji, należy przycinać strzałkę w lewo.

7. Zapisywanie niewysłanych danych w aplikacji


Jeżeli będziesz miał problem z dostępem do Internetu na telefonie komórkowym lub tablecie (np. brak Internetu w miejscach o słabym zasięgu), to po kilku sekundach od rozpoczęcia procesu pobierania danych zamiast komunikatu powiadamiającego o pomyślnym przesłaniu pomiarów lub ankiet wyświetli się informacja o zapisaniu badań w pamięci lokalnej. Aplikacja wyśle wyniki w momencie pojawienia się połączenia internetowego przy kolejnym jej uruchomieniu.

8. Wynik testu na obecność COVID-19


Kafelek Wynik testu na obecność COVID-19 przeniesie Cię do tabeli wyników Twoich testów na obecność COVID-19. W przypadku, gdy wynik nie jest jeszcze dostępny zobaczysz komunikat “Wynik niedostępny. Dane są aktualizowane, proszę sprawdzić ponownie za godzinę.”. Aktualizacja jest robiona o pełnych godzinach (10:00, 11:00, itd.).

Tabela składa się z kolumn:

 • Data zlecenia próbki do testu
 • Status zlecenia
 • Pobierz
 • Udostępnij

Możliwe statusy zlecenia to:

 • Zlecenie złożone
 • Zlecenie anulowane
 • Nie wykryto
 • Nierozstrzygający
 • Wątpliwy
 • Wykryto

Po naciśnięciu na ikonkę Pobierz wyświetlona zostanie lista plików do pobrania na urządzenie.

Pliki pobiera się pojedynczo “naciskając” na ich nazwy na liście:

 • Plik PDF to raport z wynikiem,
 • XML to dokument medyczny,
 • SIG to podpis do dokumentu medycznego (pliku XML).

Po naciśnięciu na ikonkę Udostępnij wyświetlona zostanie lista plików do udostępnienia na inne źródła.

Pliki udostępnia się pojedynczo “naciskając” na ich nazwy na liście. Uruchamia się wtedy aplikacja powiązana z danym rodzajem pliku, który można następnie wysłać e-mailem czy wrzucić na swój dysk w chmurze.

9. Edycja danych


Aby edytować swoje dane otwórz menu kontekstowe naciskając symbol trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu widoku głównego aplikacji.

Na górze menu kontekstowego znajdują się Twoje dane, które możesz edytować wybierając opcję Moje dane.

Po zakończeniu edytowania danych, naciśnij przycisk Zapisz.

Poniżej w menu kontekstowym znajdują się dane antropometryczne, które możesz edytować wybierając opcję Dane antropometryczne.

Pola dostępne w kolejności to:

 1. Wzrost [cm]
 2. Masa ciała [kg]
 3. Obwód pasa [cm]

Po zakończeniu edytowania danych, naciśnij przycisk Zapisz.

10. Ustawienia


Do ustawień aplikacji Atencare możesz przejść naciskając symbol koła zębatego znajdującego się po prawej stronie ekranu lub z menu kontekstowego wybierając opcję Ustawienia.

Zmiana języka
Jeśli chcesz zmienić język aplikacji Atencare wybierz opcję Zmiana języka i wybierz spośród dostępnych opcji.

Regulamin korzystania z aplikacji Atencare
Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć regulamin korzystania z aplikacji Atencare. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej mlewo u góry ekranu.

Zmiana dźwięku powiadomienia
Aby zmienić dźwięk powiadomienia o nowych zdarzeniach (na przykład przypomnienia o badaniu):

 1. kliknij w Ustawienia na ekranie startowym,
 2. wybierz opcję Dźwięk powiadomienia,
 3. ustaw czas trwania dźwięku, przeciągając niebieską kropkę po poziomej linii. Nad linią wyświetla się czas odtwarzania sygnału powiadomienia mierzony w sekundach,
 4. przyciśnij Wybierz dźwięk. Aplikacja przeniesie Cię do folderu z dźwiękami zapisanymi w pamięci Twojego telefonu,
 5. wybierz interesujący Cię dźwięk i potwierdź swój wybór. Na ekranie ponownie wyświetlą się ustalone przez Ciebie szczegóły ustawień aplikacji,
 6. przyciśnij OK.

Instrukcja do aplikacji
Wybierz, jeśli chcesz zobaczyć instrukcję obsługi aplikacji. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij strzałki skierowanej w lewo u góry ekranu.

11. Wylogowanie się


Aby wylogować się z aplikacji wybierz opcję Wyloguj się z menu kontekstowego.

12. Prawa autorskie


Copyright © 2020 MG Group S.A.

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana
w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MG Group S.A

instrukcja_labcovid-19.txt · Last modified: 2020/05/28 15:37 by mwlodarczyk