User Tools

Site Tools


instrukcja_labcovid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instrukcja_labcovid-19 [2020/05/28 15:34]
mwlodarczyk
instrukcja_labcovid-19 [2020/05/28 15:37] (current)
mwlodarczyk
Line 63: Line 63:
  
 {{ :​wiki:​kwarantanna:​reinstalacja_2.jpg?​nolink&​300 |}} {{ :​wiki:​kwarantanna:​reinstalacja_2.jpg?​nolink&​300 |}}
 +
 +Aby ponownie zainstalować aplikację postępuj zgodnie z krokami w rozdziałach 1-3 [[instrukcja_instalacji_labcovid-19|Instrukcja instalacji aplikacji LabCOVID-19]].
  
 **//​Urządzenie nie zostało odnalezione//​** – jeśli przy wysyłaniu danych z aparatu medycznego do aplikacji zobaczysz komunikat o nieodnalezieniu pożądanego urządzenia,​ dotknij przycisku //Spróbuj ponownie// lub przesuń palcem z góry na dół. Jeżeli w dalszym ciągu nie uda Ci się przesłać pomiaru, sprawdź połączenie internetowe oraz czy Twój telefon lub tablet spełnia wymogi aplikacji. **//​Urządzenie nie zostało odnalezione//​** – jeśli przy wysyłaniu danych z aparatu medycznego do aplikacji zobaczysz komunikat o nieodnalezieniu pożądanego urządzenia,​ dotknij przycisku //Spróbuj ponownie// lub przesuń palcem z góry na dół. Jeżeli w dalszym ciągu nie uda Ci się przesłać pomiaru, sprawdź połączenie internetowe oraz czy Twój telefon lub tablet spełnia wymogi aplikacji.
instrukcja_labcovid-19.txt · Last modified: 2020/05/28 15:37 by mwlodarczyk