User Tools

Site Tools


polityka_prywatnosci_ogolna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
polityka_prywatnosci_ogolna [2020/05/14 12:49]
mwlodarczyk
polityka_prywatnosci_ogolna [2020/05/14 13:09] (current)
mwlodarczyk
Line 35: Line 35:
 6. Mediguard Technologies Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania użytkowników , polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla użytkownika. W odniesieniu do operacji profilowania użytkownik w każdym czasie może wnieść sprzeciw. 6. Mediguard Technologies Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania użytkowników , polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla użytkownika. W odniesieniu do operacji profilowania użytkownik w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
  
-7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Mateusz Włodarczyk,​ e-mail: inspektor@mediguard.pl+7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@mediguard.pl
  
 8. Cookies oznaczają dane informatyczne,​ w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych Mediguard Technologies Sp. z o.o. 8. Cookies oznaczają dane informatyczne,​ w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych Mediguard Technologies Sp. z o.o.
polityka_prywatnosci_ogolna.txt · Last modified: 2020/05/14 13:09 by mwlodarczyk