User Tools

Site Tools


regulamin_ogolny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regulamin_ogolny [2020/05/19 08:57]
mwlodarczyk
regulamin_ogolny [2020/05/19 08:59] (current)
mwlodarczyk [VI. Reklamacje]
Line 56: Line 56:
 ---- ----
  
-  - Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną,​ wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. ​ +  - Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną,​ wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl. Wszystkie złożone reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych,​ liczonych od dnia jej złożenia. ​
-Wszystkie złożone reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych,​ liczonych od dnia jej złożenia. ​+
  
 ====VI. Postanowienia końcowe==== ====VI. Postanowienia końcowe====
regulamin_ogolny.txt · Last modified: 2020/05/19 08:59 by mwlodarczyk