User Tools

Site Tools


regulamin_telezdrowie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regulamin_telezdrowie [2020/02/17 08:29]
mwlodarczyk [III. Funkcjonalność systemu]
regulamin_telezdrowie [2020/02/17 08:29] (current)
mwlodarczyk [V. Wymagania techniczne]
Line 57: Line 57:
   - Do korzystania z Systemu w wersji stacjonarnej wymagana jest najnowsza wersja jednej z przeglądarek internetowych:​ Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera. ​   - Do korzystania z Systemu w wersji stacjonarnej wymagana jest najnowsza wersja jednej z przeglądarek internetowych:​ Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera. ​
   - Do korzystania z Systemu w wersji mobilnej wymagane jest urządzenie typu tablet lub smartfon spełniające poniższe wymogi: ​   - Do korzystania z Systemu w wersji mobilnej wymagane jest urządzenie typu tablet lub smartfon spełniające poniższe wymogi: ​
-  * a. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej,  +a. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej,  
-  ​* ​b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi). ​+b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi). ​
  
 ====VI. Dane osobowe==== ====VI. Dane osobowe====
regulamin_telezdrowie.txt · Last modified: 2020/02/17 08:29 by mwlodarczyk